مچ گیری تو چت

پسر : سلام.خوبی؟مزاحم نیستم؟

دختر: سلام. خواهش می کنم

asl Plz?

پسر:تهران/وحید /وشما؟

دختر:تهران/نازنین

پسر: چه اسم قشنگی!اسم مادر بزرگ منم نازنینه.

دختر: مرسی!شما مجردین؟

پسر: بله. شما چی؟ازدواج کردین؟

دختر:نه منم مجردم

my360yahoo

راستی تحصیلاتتون چیه

پسر: من فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه آمریکا دارم.شماچی؟

دختر : من فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه سُربن فرانسه هستم.

پسر:چه عالی!واقعا از آشناییتون خوشحالم.

دختر : مرسی. منم همین طور.

راستی شما کجای تهران هستین؟

پسر: من بچه تجریشم. شما چی؟

دختر : ما هم خونمون اونجاس.شما کجای تجریش می شینین؟

my360yahoo

پسر: خیابون دربند. شما چی؟

دختر : خیابون دربند؟ کجای خیابون دربند؟

پسر : خیابون دربند. خیابون...... کوچه......پلاک....شما چی؟

دختر: اسم فامیلی شما چیه؟

پسر: من؟ حسینی! چطور؟

دختر: چی؟وحید تویی؟ خجالت نمی کشی چت می کنی؟تو که گفتی امروز با زنت می خوای بری قسطای عقب مونده خونه رو بدی.!مکانیکی رو ول کردی نشستی چت می کنی؟

پسر:عمه ملوک شمائین؟چرا از اول نگفتین؟راستش! راستش!دیشب می خواستم بهتون بگم امروز با فریده.... آخه می دونین........

دختر : راستش چی؟ حالا آدرس خونه منو به آدمای توی چت میدی؟می دونم به فریده چی بگم!

پسر: عمه جان ! تو رو خدا نه! به فریده چیزی نگین!اگه بفهمه پوستمو میکّنه!عوضش منم به عمو فریبرز چیزی نمی گم!

دختر:‌ او و و و م خب! باشه چیزی بهش نمیگم.دیگه اسم فریبرزو نیاریا!راستی من باید برم عمو فریبرزت اومد.

بای پسر: باشه عمه ملوک! بای
/ 0 نظر / 20 بازدید