فقط یک روز زندگی کن

در هر هفته دو روز هست که هیچگاه نباید نگران باشیم، دو روز که نباید در موردشان ترس و تشویش داشته باشیم یکی از آنها، «دیروز» است با همه اشتباهات و غم‌هایش، دلواپسی‌هایش، دردها و رنج‌هایش و خطاها و لغزش‌هایش. «دیروز» برای همیشه گذشته است و خارج از کنترل ماست.

تمام ثروت دنیا قادر به بازگرداندن «دیروز» نیست. ما نمی‌توانیم حتی یک عمل انجام شده کوچک را از بین ببریم یک کلمه گفته شده را نمی‌توانیم پاک کنیم. «دیروز تمام شده است»

روز دیگر که نباید نگرانش باشیم «فردا» است با تمام مبارزاتش، مسئولیت‌ها، امیدها و اعمال نا شناخته اش. «فردا» هم خارج از کنترل ماست.
خورشید فردا با تمام شکوه و جلالش و یا در پشت ماسکی از ابر، طلوع خواهد کردو تا آن موقع هیچ خجالتی برای فردا نداریم چرا که فردا هنوز زاده نشده است.
پس فقط یک روز می‌ماند، "امروز". هرکسی در میدان نبرد یک روز می‌تواند بجنگد. «امروز» امروز زمانی است که مسئولیت‌های دیروز را همراه داریم و فردایی که از بین می‌رویم.. تجارب «امروز» نیست که مردم را دیوانه می‌کند، بلکه افسوس جانگداز از کارهای انجام شده «دیروز» و بیم از اتفاقاتی است که «فردا» ممکن است رخ دهد.

 

 

امروز را به بهترین نحو ممکن بساز و فقط یک روز زندگی کن. □

/ 0 نظر / 64 بازدید