لی لی پوتی های قصة گالیور را حتما می شناسید

لی لی پوتی های قصة گالیور را حتما می شناسید. آدم کوچولوهایی که همه چیزشان از لحاظ آدم بودن به گالیور می رفت جز ابعادشان. غول هایی هم که بعدش گالیور به تورشان خورد، همین طور بودند. حالا تصورش را بکنید، یک نفر بیاید مجسمة آدم هایی را بسازد که به شدت واقعی به نظر می رسند، با این تفاوت که بعضی شان اندازة غول  هستند و بعضی هاشان کوچک تر از ابعاد آدم های معمولی. و تازه اگر کوتوله ها یا غول های قصه ها به خاطر لباس یا سرو وضعشان با آدم های معمولی فرق داشتند، این مجسمه ها کاملا شکل آدم های امروزی باشند و حتی لباس و مدل مو و کفش شان درست شبیه خود ما باشد. ران موئک در سال 1997 زحمت این کار را کشید. این عروسک ساز، مجسمه ای ساخت به نام پدر مرده که ابعادش دو سوم ابعاد یک آدم معمولی بود و مردی مرده را نشان می داد که دراز به دراز افتاده. موئک برای واقع نمایی این کار تا آن جا پیش  رفته بود که موهای خودش را روی سر اثر کاشته بود. او توجه خیلی ها را با این کارش جلب کرد و این عملا آغاز کار او به عنوان یک هنرمند بود. بعدها به کارش ادامه داد و کارهایی چون زن حامله، پسر، ماسک های یک و دو، فرشته و... را ساخت.  

منتقدان حرف های جورواجوری دربارة کارهایش زدند. بعضی ها گفتند او دارد ابررئالیزمی را که در دهه 60 در واکنش به نقاشی انتزاعی مدرنیستی پاگرفته بود، در یک شکل دیگر زنده می کند؛ چون در کارهای رئالیست های آن دوره، کسی زیاد در ابعاد دست نمی برد. بعضی ها هم نوشتند این اصلا هنر نیست. یک عده نوشتند اتفاقا بهترین کاری که در حوزة مجسمه سازی فیگوراتیو شده، کارهای اوست. بعضی ها هم گفتند: کارهای موئک آینه است؛ و انعکاس شورانگیزی از آدم هاست. نکته این جاست که واقع گرایی موئک، حالت های انسان امروزی را بازتاب می دهند. کارهای او صرفا خوشگل و عروسکی نیستند و شخصیت هایش مثل کارهای کلاسیک، بزرگی شان قهرمانانه نیست. در چهرة هر کدامشان می شود شکنندگی و انسان گونگی آدم امروزی را دید.
رنه موئک در سال 1958 در ملبورن استرالیا به دنیا آمده. پدر و مادرش عروسک ساز بودند. بعدا ساکن انگلیس شد و مدت ها برای عکس های تبلیغاتی، مدل  می ساخت. خانه اش پر بود از عروسک هایی که برای این کار ساخته بود. از 1996 که فعالیت اش را به عنوان یک هنرمند شروع کرد، تا حالا، نمایش کارهایش بازتاب زیادی داشته است.
جنس مجسمه های موئک از مواد مختلفی چون فایبرگلاس، مرمر و... است. این نکته را هم بگویم که مجسمة زن حاملة موئک را گالری ملی استرالیا 8 میلیون دلار خریده است.

 
0701critb.jpg

PICT0029.jpg

20051229_bed.jpg

ron-mueck-hyper-realist-sculptor1.jpg

ron-mueck6.jpg

ron-mueck9.jpg

ron-mueck10.jpg

 

/ 1 نظر / 48 بازدید
عاطفه