درست زندگی کنید تا آرامش را دریابید

شما طی روز چه حالتی دارید؟ بیشتر اوقات احساس آرامش می کنید یا درگیر ترس ها و نگرانی های گوناگون هستید؟
آیا مرتب دچار سردرد ، سوء هاضمه و دیگر ناراحتی های جسمی مرتبط با اضطراب و نگرانی می شوید؟
اگر پاسختان مثبت است شاید نیازمند کمک باشید.باید بدانید که سطح خاصی از استرس و فشار ، طبیعی بوده و برای یک زندگی فعال و سالم لازم است اما بسیاری افراد در زندگی روزمره خود از فشار واسترس زیادی رنج می برند.
البته بخش زیادی از این فشار ها با استراحت و تمدد اعصاب برطرف می شود. تنها زمانی که استرس از حد قابل کنترل فراتر رود و با فعالیت های طبیعی تداخل کند باید آن را بصورت یک مشکل در نظر گرفت و در پی رفع آن بر آمد.
نکته اساسی این است که بیاموزیم استرس را در محدود مجاز نگه داریم تا به یک حالت آرامش ذهنی و تمدد اعصاب دست یابیم.
▪ارجحیت ها را درست تعیین کنید. در زندگی شما چه اموری ارجحیت دارند؟ آیا در پی موفقیت شغلی هستید؟ این هدف قابل ستایشی است اما حاضرید برای چنین موفقیتی سلامت خود را به خطر بیندازید؟ مطمئنا بدون سلامتی هیچ موفقیتی احساس شادمانی را ایجاد نمی کند و رضایت بخش نیست.
▪ به اندازه کافی استراحت کنید. بدن برای باز یافتن انرژی و جبران دوره هایی که تحت فشار قرار داشته نیازمند آرامش است. بدون استراحت بین فعالیت های روزمره امکان عملکرد مناسب وجود ندارد بنابراین به بدنتان استراحت کافی بدهید تا با حفظ سلامت از کامیابی بهره مند شوید.
▪ لحظات را دریابید. لحظه ای که در آن قرار دارید مهم ترین زمانی است که باید دریابید. با زندگی در زمان حال و لذت بردن از لحظاتی که در حال گذر هستند می توانید جنبش پایداری را در وجودتان احساس کنید. در چنین لحظاتی از زیر بار گذشته و اضطراب آینده رها می شوید بنابراین مراقب زمان حال باشید تا اساس یک آینده مطمئن را بنیان نهید.
▪برای زندگی و کارتان برنامه ریزی کنید. این بدان معنی است که برای هر چیزی جایگاهی را درنظر بگیرید و آن را در همان جایگاه قرار دهید. سازماندهی و برنامه ریزی بر اساس منابع موجود به فعالیت های شما ساختار ویژه ای می بخشد و آینده نسبتا مطمئنی را نوید می دهد.
▪ درست بیندیشید. تصورات شما بیش از واقعیت موجود ، آرامش ذهنتان را می بلعد. هرگاه در مواجهه با موقعیت های نگران کننده زیاد تحت تاثیر قرار می گیرید در باورها و ذهنیات خود تجدید نظر کنید.
- تکنیک های تمدد اعصاب را تمرین کنید. تنفس عمیق و مدیتیشن تکنیک هایی هستند که در آرام سازی اعصاب تهییج شده موثرند.
▪ در زندگی با دو راه مواجهید. یک راه این است که در مقابل وقایع زندگی بایستید ، سعی کنید هر چیزی را از سر راه خود بردارید ، هر موقعیتی را آنگونه که می خواهید شکل دهید ، بر هیچ چیز و هیچکس اعتماد نکرده و سفر زندگی را به یک میدان نبرد ، صحنه نزاع و کشمکش تبدیل کنید.
راه دیگر این است که بپذیرید نمی توانید همه چیز را تحت کنترل در آورید. رویدادها ی زندگی را آنگونه که هستند می پذیرید در حالیکه ایمان به خدا نیروی پایداری را در شما حفظ می کند. باید آنقدر هشیار باشید که بدانید در هر موقعیتی مناسبترین راه کدام است.
▪سعی کنید وظایف خود را به بهترین نحو در حیطه توانایی هایتان انجام دهید. با پذیرش محدودیتهای جسمی و روحیتان به خود و دیگران نشان دهید که در چه محدوده ای می توانند از شما انتظار داشته باشند.
▪وضعیت شغلی خود را برررسی کنید. در صورتی که به هیچ وجه نمی توانید شرایط را اصلاح کنید به تغییر شغل بیندیشید.
▪رهایی از تعلقات و دلبستگی یکی از بهترین راهها برای غلبه بر استرس است. در توصیه های معنوی برای تعالی انسان همواره بر جداشدن از تعلقات و دل نبستن به امور تا کید شده است. این به معنی رهایی از امور جهان و پذیرفتن واقع گرایانه آنهاست. پس بدون دلبستگی زندگی کنید ، تمام تلاش خود را بکار بندید و نگران نتایج نباشید.

/ 0 نظر / 9 بازدید